tisdag, 11. februari 2020, United Spaces, Waterfront, Business Analysis in Practice - Stockholm

från 11. februari 2020 - 9:00
till 13. februari 2020 - 17:00

United Spaces, Waterfront

Visa karta
händelsebeskrivning
Biner har tagit fram kursen för dig som vill utvecklas i rollen som verksamhetsanalytiker. Vi har utgått från våra egna omfattande erfarenheter från komplicerade projekt i gränssnittet mellan verksamhet och IT, och kombinerat dessa med det bästa från de erkända standarderna BABOK® och PMI-PBA®. Resultatet är en kurs som både ger dig det praktiska tillvägagångssättet och den teoretiska kunskap du behöver för att arbeta effektivt som verksamhetsanalytiker i din organisation. Efter genomförd utbildning kan du också tillgodoräkna dig certifieringsförberedande poäng för de två mest erkända certifieringarna inom området.
Kursen för framtidens Business Analysts
Förändringsprojekt i stora organisationer innebär idag nästan uteslutande investeringar eller förändringar i informations­teknologi. Rollen som verksamhetsanalytiker blir mer krävande och komplex och för att bli en framgångsrik verksamhets­analytiker krävs både en kompetensbredd samt erfarenhet.
Framtidens verksamhetsanalytiker måste behärska verksamhetens mer automatiserade arbetssätt och affärs­modeller, kunna förstå och ställa krav på möjligheterna med ny teknik samt hur organisationens olika avdelningar hänger ihop med olika systemlösningar. En verksamhetsanalytiker måste kunna också hantera rollen som förändringsledare.


Från teori till praktik
Vi kommer att gå igenom alla de viktiga arbetsmoment en verksamhetsanalytiker behöver behärska med utgångspunkt från en etablerad process- och projektmodell som förekommer i stora organisationer. Du kommer lära dig och praktiskt få prova på att använda ett flertal av de tekniker som våra egna verksamhetsanalytiker tycker är de mest kritiska för att lyckas i respektive fas. Kursen leds av Biners erfarna verksamhetsanalytiker som till vardags själva arbetar i rollen i utmanande och spännande sammanhang.

Internationell och framtidssäker certifiering
Kursen ger dig de nödvändiga poäng du behöver för att certifiera dig i den största internationella standarden inom BA-området, Business Analysis Body of Knowledge (BABOK®). Baserat på din erfarenhetsnivå kan du välja mellan någon av certifieringsnivåerna ECBA, CCBA eller CBAP. Under kursen går vi igenom kraven för de olika nivåerna samt processen för att ta en certifiering och ger dig råd och tips på vägen.
Biner är rekommenderad och godkänd utbildningsleverantör inom verksamhetsanalys baserat på IIBA® standard BABOK®. Kursen Business Analysis in Practice är ackrediterad vilket innebär att utbildningen ger dig de teoretiska poäng, eller en stor del av dem, som du behöver för att kvalificera för respektive certifiering. 
Visa mer
Kursinnehåll
I kursen Business Analysis in Practice har vi utgått från vår egen erfarenhet och internationella best practices och designat en praktiskt inriktad kursupplevelse för att verkligen säkerställa att de ska kunna omsätta kursens innehåll i din egen vardag.
Vi förser dig med en grundlig teoretisk genomgång inom området samtidigt som vi lägger särskilt stort fokus på att träna och coacha dig i de praktiska färdigheter du behöver i rollen som Business Analyst.
Tillsammans med din lärare och dina kurskollegor ställs du under kursen inför utmaningen att praktiskt arbeta igenom de centrala arbetsmomenten som en Business Analyst vanligtvis ansvarar för i ett förändringsinitiativ. I mindre grupper kommer vi att genomföra ett 20-tal olika övningar baserat på ett sammanhängande och verklighetstroget case som är designat specifikt för att lära dig arbeta med verksamhetsanalys i praktiken. Du kommer öva på att ta fram och analysera verksamhetsbehov, förvandla behov till krav på lösning och projektförslag samt i att säkerställa och kommunicera värdet av förändringen.

Concepts, Roles and Definitions

Describe the Business Analyst Role
Stakeholders and Needs

Perform a Stakeholder Analysis
Capture Stakeholder Requirements
Create an Business Analysis Activity Plan
Strategy Analysis

Document the Business Goals and Strategic Objectives
Describe the Current State
Describe the Future State
Define Future State Objectives & Assess Potential Value
Identify and Assess Risks Implementing the Future State
Define Project Scope and Output
Verify Project Output towards Strategic Objectives
Solution Requirements and Options

Define the Solution Requirements
Validate Fulfilment of Stakeholder Requirements
Prioritize the Requirements
Verify Requirement Quality
Assess Options & Select Solution
Solution Design and Modelling

Model the Product Development Process
Model the Domain Information
Write a User Story
Draw a Wireframe
Define the Non-functional Requirements
Model the Intranet Integration with a Sequence Diagram
Specify the Publish-to Intranet Interface
Measure and Improve Performance

Assess & Improve Organizational Readiness
Define Solution Performance KPI’s
Analyse Measurement Results & Suggest ImprovementsI samband med övningarna kommer läraren att guida och ge feedback på både tillvägagångssätt och lösningsförslag och säkerställa att du förstått den ”röda tråden” i arbetet.
Läs mer om kursen här
OBS! För att betala med faktura, vänligen skriv FAKTURA i fältet märkt "Enter Promotional Code".
NOTE! To pay by invoice, please type FAKTURA in the field marked "Enter Promotional Code".
Vid eventuella frågor, vänligen kontakta oss på academy@biner.se eller 031-743 07 80. 
Här kan du läsa Biners anmälningsvillkor .

Business Analysis in Practice - Stockholm, United Spaces, Waterfront händelse

Party

Party

lördag 31. augusti 2024
428 shares
Inaugurare ștrand!!!

Inaugurare ștrand!!!

lördag 01. juni 2075
15 shares
Ingenting
fredag 23. april 2027
2412 shares
Ken Ring
lördag 29. januari 2022
367 shares
Ale Möllers Xenomania
lördag 24. april 2021
1 shares
Sister funeral
lördag 28. augusti 2088
22 shares
FIRST CONTACT PARTY - 5 april 2063
torsdag 05. april 2063
53 shares
Kiedyś kupię sobie Mclarena p1
tisdag 21. december 2021
11 shares
JUL-LAN 2023
söndag 24. december 2023
5 shares
Artur Hulu fyller 100
söndag 11. februari 2091
26 shares
Hitta fler intressanta händelser
Få rekommendationer händelse baserat på din Facebook-smak. Hämta den nu!Visa mig lämpliga händelser för migInte nu