tisdag, 05. februari 2019, Sverige, Webinarie: Thomas Björge - Transformational Attraction

från 05. februari 2019 - 18:00 till 19:15
Visa karta
0 personer som deltar
händelsebeskrivning
Transformational Attraction

Thomas Björge
Attraherar du rätt saker till ditt liv?
Transformational Attraction handlar om hur du förändrar dig själv och din utstrålning för att attrahera mer av de saker du vill ha i ditt liv.
Syftet är BÅDE att bli mer attraktiv för de saker du vill ha mer av i din tillvaro OCH – minst lika viktigt - att bli mer attraktiv för dig själv. Med andra ord: Att attrahera mera utan att kompromissa med sig själv.Du kan använda Transformational Attraction för att attrahera situationer, människor, möjligheter. Du kan fokusera på att attrahera mera frihet, rikedom, lycka eller annat som du vill ha mer av.
Man kan tänka så här. Det finns två olika sätt att nå resultat i världen. Det ena är att planera och agera planenligt. Gör A, B, C ... och få resultatet D. Fantastiskt och effektivt när det fungerar. Vilket det gör i de mer kontrollerbara delarna av verkligheten. Men det finns också andra klasser av resultat vi gärna vill ha. Resultat som inte går att kontrollera fram. Till exempel resultat som är beroende av andra människors uppfattning och val. Resultat som är beroende av representationer.
Vissa människor är oerhört skickliga på att igen och igen attrahera denna sorts resultat. Att med mer subtila medel för att utöva inflytande. Transformational Attraction handlar om att nå just denna sorts resultat. Det är inte så att Transformational Attraction ersätter handling. Inga flygande helstekta sparvar utlovas. Men Transformational Attraction är ett viktigt komplement för att få de resultat man vill ha.
---Transformational Attraction har sin bakgrund i ett modelleringsprojekt. För några år sedan träffade jag ett antal människor med ovanliga förmågor vad gäller ickeverbalt personer hade en annan verklighetssyn än min egen. De tänkte inte på det de gjorde som ickeverbalt inflytande, utan skulle snarast beskriva sig själva som magiker, shamaner, häxor, energiarbetare. För att undvika vissa stereotyper vill jag nämna att samtliga av dessa människor var framgångsrika med ekonomiska mått mätt. Flerparten var entrepreneurer eller företagsägare. Några var anställda i högre management positioner.Men, som sagt, det som gjorde dem intressanta var deras ickeverbala inflytande över situationer. Jag bestämda mig för att modellera dem. Efter en tid kunde jag replikera en delmängd av deras resultat. Jag kallade metoden jag tog fram för Transformational Attraction.
Sedermera har jag har lärt ut Transformational Attraction både individuellt och i små och stora grupper. Efter ett antal iterationer är metoden nu både lätt att tillägna sig och att tillämpa.
En av fördelarna med modellering är förstås att en effektiv modell inte förutsätter några särskilda metafysiska föreställningar. Transformational Attraction är en modell som inte kräver inte att man delar trosuppfattningar med de ursprungliga modellerna. - Det handlar helt enkelt om att göra vissa saker och nå vissa resultat.
Så om du vill lära dig mer om hur du förändrar dig själv och din utstrålning. Hur du med subtila medel utövar inflytande för att få resultat som du vill ha, så är du mycket välkommen att delta på detta webinarium!
+++
BIOThomas Björge är skaparen av Transformational Attraction }{ en metod för att bli mer attraktiv för de saker man vill ha mer av i sitt liv, utan att kompromissa med sig själv.
Han är professionell NLP-tränare, kursledare och keynote speaker, som är internationellt verksam (Stockholm, Bryssel, Belgrad, London o.s.v.).

Visa mer
Thomas är även känd för att ha utvecklat en VR introdouktion till NLP-submodaliteter, och har skrivit om NLP och framtida teknologier i den ledande NLP-tidskriften Rapport.
Välkommen!


För dig som vill betala med swish, klicka på "Show Info" under biljetten för instruktioner. (Att det står "Gratis" innebär bara att du inte betalar något här på eventbrite.)


Bli medlem för 2019: 

Webinarie: Thomas Björge - Transformational Attraction, Sverige händelse

رسالة الى حالي ...

رسالة الى حالي ...

tisdag 25. augusti 2020
7379 shares
vi som inte  röker eller snusar

vi som inte röker eller snusar

fredag 22. maj 2020
5792 shares
Vi vill ha svar nu!
tisdag 01. december 2020
3003 shares
Ingenting
fredag 23. april 2027
2412 shares
Adam Lindberg 20 år
lördag 31. oktober 2020
2 shares
Stöd Kovland Hockey och Ånäshallen!
torsdag 25. februari 2021
3 shares
Skärgårdsös
lördag 01. augusti 2020
1 shares
Jag fyller jätte gammal.
lördag 11. maj 2030
2 shares
Hitta fler intressanta händelser
Få rekommendationer händelse baserat på din Facebook-smak. Hämta den nu!Visa mig lämpliga händelser för migInte nu