lördag, 12. augusti 2017, Uppsala, Uppsala Reggae Festival 2017

från 12. augusti 2017 - 12:00
till 13. augusti 2017 - 3:00
Visa karta
4760 personer som deltar
händelsebeskrivning
Uppsala Reggaefestival är tillbaka!
Efter några års uppehåll är en av Sveriges populäraste festivaler och nordens största reggaefestival äntligen tillbaka. Reggaefestivalen, som under flera år lockade tiotusentals besökare från så väl hela Sverige som stora delar av Europa, går tillbaka till rötterna där allt en gång började. Nämligen nordens "Reggae Mecka" Uppsala.

Lördag den 12 augusti 2017 är det dags igen.
Festivalen, som blev en lika efterlängtad som årlig tradition i Uppsala, hölls mellan åren 2001 och 2011 innan den flyttades till Furuviksparken strax utanför Gävle somrarna 2012 och 2013. Den satte tack vare sin stora publik Uppsala på den internationella reggaekartan och lockade varje år några av världens största reggaeartister till Uppland. Storheter som Burning Spear, Bunny Wailer, Heptones, Capleton, Steel Pulse, Marcia Griffiths och svenska artister som Peps Persson, Kapten Röd, Kalle Bah & Syster Sol har alla spelat på någon av scenerna och saknaden och efterfrågan har varit stor de senaste åren.
Rabatterade förköpsbiljetter kommer att släpas lagom till jul och vi väljer att lägga allt fokus på en festivaldag den här gången för att långsiktigt återuppbygga en institution i svenskt urbant musikliv.
Få, om ens någon festival i landet, har lockat en så blandad publik, så väl åldersmässigt som kulturellt. Något som inte bara är unikt utan också otroligt viktigt i en tid då mörka krafter vinner framgång i både Sverige och resten av världen. På Uppsala Reggaefestival blandas olika kultur och flyter samman i en gemensam smältdegel av sammanhållning med kärleken till musiken.

För mer info kontakta: yared@uppsalareggaefestival.com
Varmt välkomna i augusti.
URF Crew!
**************************************************************
Uppsala Reggae festival is back by public demand!
After a few year hiatus, is one of Sweden's most popular festivals and the biggest reggae festival Scandinavia, finally back. Uppsala Reggae Festival, which for years attracted tens of thousands of visitors from all over Sweden, as well as large parts of Europe, going back to the roots where it all began. Namely "The Nordic Reggae Mecca" Uppsala.
Saturday, August 12, 2017 is the date set.

Visa mer
The Festival, which became an highly appreciated that became an annual tradition in Uppsala, between 2001 and 2011 before it was moved to Furuvik Park just outside of Gävle summers 2012 and 2013. Thanks to its large audience the festival put Uppsala at the international reggae map and each year attracted some of the world's biggest reggae artists to Upland. Greats like Burning Spear, Bunny Wailer, Capleton, Steel Pulse, Heptones, Marcia Griffiths and Swedish acts Peps Persson, Captain Red & Sister Sol have all played at one of the scenes. The abstinence and popular demand has been high the last couple of years.
Discounted tickets will be released just in time for Christmas and we choose to focus on a one day festival this time, and rebuilding a sustainable institution in the Swedish urban music scene.
Few, if any festival in the country, has attracted a mixed crowd in terms of age, as well as culturally. Something that is not only unique but also incredibly important at a time when dark forces are winning ground in both Sweden and the rest of the world. At the Uppsala Reggae festival different culture and merged into a single melting pot of cohesion with the love of the music.

For more info contact: yared@uppsalareggaefestival.com
A warm welcome in August.
URF Crew

Uppsala Reggae Festival 2017, Uppsala händelse

Slåtterdag

Slåtterdag

söndag 22. juli 2018
1 shares
Linnés resor och Brusewitz

Linnés resor och Brusewitz

tisdag 08. maj 2018
2 shares
KM 2018 OM-tävling 1 och 2, 2019, Golf Uppsala
söndag 02. september 2018
3 shares
6 sjöar 2018 - 6 lakes 2018
lördag 11. augusti 2018
5 shares
SAK Företagsmässa Uppsala (prel)
onsdag 06. mars 2019
30 shares
Shamballas ljus 2 dagar
lördag 04. augusti 2018
2 shares
Vängeloppet2018
lördag 25. augusti 2018
3 shares
Uppsala Universitet 600 år!
fredag 01. januari 2077
12 shares
Magiska växter och djur
tisdag 30. oktober 2018
2 shares
Kulturnatt i Botaniska trädgården
lördag 08. september 2018
3 shares
Hitta fler intressanta händelser
Få rekommendationer händelse baserat på din Facebook-smak. Hämta den nu!Visa mig lämpliga händelser för migInte nu